En el darrers 12 mesos Junts per Capellades ha donat tot el suport a l’equip de govern en relació a la problemàtica de la covid i a tots els problemes de gestió, programació d’actes, suport a entitats, etc. És la nostra responsabilitat, ser constructius, malgrat puguin sorgir discrepàncies.

Des de la oposició, en cada Ple, hem presentat preguntes, propostes i qüestions pròpies i aquelles que ens han fet arribar la ciutadania. Malauradament, moltes no han estat preses en consideració per part del govern municipal d’ERC i la CUP.
És lamentable que propostes com la recollida d’oli domèstic en el marc del PaP, promoure sistemes de biomassa en equipaments públics, la proposta de difondre els actuals sistemes d’energia solar, etc. No siguin preses seriosament i que l’alcalde només es limita a “prendre nota”.

L’actuació de Junts per Capellades ha posat de relleu processos amb greus errors administratius; com ara l’adjudicació d’obres per la rehabilitació de l’Ajuntament.

Per altra banda, ja hem rebut resposta a les al•legacions presentades l’any 2019 a l’ampliació de la carretera C-15. Gràcies a les quals l’Ajuntament també va presentar-ne i que ha fet que la Generalitat haurà de millorar el projecte.

Volem l’ampliació però amb les màximes garanties ambientals i de mínima contaminació sonora.