El grup municipal de Junts per Capellades ha fet arribar les seves propostes durant el procés de confecció del pressupost municipal de l’Ajuntament de Capellades per a l’any 2021.
Donat que les propostes presentades no han estat suficientment recollides per part de l’equip de govern, el nostre vot al pressupost de l’any 2021 ha estat contrari.
A continuació podeu veure les propostes que el nostre grup va fer arribar a l’equip de govern i descarregar-vos el document.