#AmbelCOVIDnoesfapolitica
#DesenmascaremERC

Mitges veritats o, el que és el mateix, mitges mentides. O no explicar les coses com són. Utilitzar el títol d’un expedient administratiu per “inflar” els recursos que es diuen destinar per fer front a la crisi del Covid. Un expedient que va tenir el suport total del nostre grup municipal.
Demanem seriositat a l’equip de govern, sobretot a les àrees de comunicació i a l’alcalde com a darrer responsable. Des de l’inici de la crisi del Covid, Junts per Capellades s’ha posat a disposició i al costat de l’equip de govern, com no pot ser d’altra manera amb situacions com aquesta. Els hem demanat reunions, que més aviat han estat escasses. I malgrat certa propaganda, seguirem positius i propositius.
Tanmateix, denunciarem, com ho fem ara, quan s’utilitzi propaganda institucional de manera barroera per atribuir-se més inversions o mèrits que no són tals.
A l’inici de la crisi, des de Junts per Capellades vàrem proposar destinar recursos al comerç, als autònoms, i a situacions d’emergència de lloguer o social. Acceptades per tots els grups i amb les aportacions de tothom, s’aproven pel Ple de l’Ajuntament el dimecres 27 de juny en un expedient d’un valor total de 180.000€ on hi figuren aquestes propostes i d’altres relacionades directament amb la situació de crisi (69.918 €, o 80.918 € si tenim en compte hores extres de la Policia Local), però també d’altres (99.081,42 €) que res tenen a veure amb el Covid-19 i ja estaven planificats en anterioritat pel propi equip de govern.
Senyores i senyors d’ERC, siguem seriosos. Des de Junts per Capellades estarem al seu costat per afrontar aquesta i altres situacions, però amb el Covid no es fa política.